• Uw idee voor een kop koffie
  • Haalt de democratie 2040?
  • CPO-pilot op de T&O locatie !
  • Mooi verkiezingsresultaat voor D66: Kiezers bedankt
  • Dorpsgenoten aan het woord
  • Schoorl Klopt: D66 wil groen karakter
  • Jongerenhuisvesting: het momentum is er, nu hard doorpakken
  • Raad bezoekt Kunst10daagse 2013
  • D66 breekt lans voor jongerenhuisvesting
  • Goed bestuur: het Wethoudersprofiel

Duurzaamheid: Nul-op-de-meter woningen

Published oktober 8, 2016 at 10:59 am - No Comments

Duurzaamheid: Nul-op-de-meter woningen De afgelopen raadsvergadering behandelde de gemeenteraad van Bergen een motie die het college opdraagt om bij toekomstige ontwikkelingen op gemeentegrond uit te gaan van nul-op-de-meter woningen. Duurzaamheidsdoelstelling gemeente Bergen De gemeente Bergen wil in 2030 een energieneutrale gemeente zijn. Daarnaast hebben we voor 2020 de volgende doelstellingen geformuleerd: – 20% minder CO2 […] IWEBIX Webdesign

Acties Rabo-locatie en BSV-terrein leveren veel goede ideeën op

Published september 29, 2016 at 1:04 pm - No Comments

Acties Rabo-locatie en BSV-terrein leveren veel goede ideeën op De afgelopen twee zaterdagen bivakkeerde D66 op twee toekomstige woningbouwlocaties in Schoorl en Bergen om ideeën op te halen. In totaal bezochten 24 mensen de D66 koffietafel op locatie. Hierbij werd enthousiast  gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ideeën, wensen en zorgen neer te leggen. Schoorl […]

Latest Articles

Latest Articles from the Blog

d66bergen.nl